• Tasuta transport alates 35 eurost
  • Kiire tarne
  • klienditeenindus +372641 8655 avatud E-R 9.00-17.00

Isikuandmete töötlemine 

E-poe www.beautypro.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Beauty Pro, registrikood 10639536, asukohaga Roosikrantsi 17, Tallinn, 10119, telefon 6418655 ja e-post info@beautypro.ee.

Töödeldavad isikuandmed

- ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;

- kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress;

- pangakonto number;

- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

- klienditoe andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse Ostja tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Ostja andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse Ostjale maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, kontakttelefon, ettevõtte nimi, nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe, kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub Ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, e-posti aadress edastatakse kauba kättetoimetamist teostavale ettevõttele kauba kättetoimetamiseks. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kauba kättetoimetamise aadress.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse OÜ Beauty Pro serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. E-poe töötajatel on juurdepääs isikuandmetele, eesmärgiga võimaldada Ostjale kauba kättetoimetamine, lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (näiteks transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub Ostja nõusoleku alusel, siis on Ostjal õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti aadressil info@beautypro.ee.

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

E-poes ilma kliendikontota sooritatud ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti aadressi info@beautypro.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja täpsustab andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

Isikuandmete ülekandmiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti aadressi info@beautypro.ee teel. E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

OÜ Beauty Pro`l on õigus kasutada Ostja e-posti aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks, kui Ostja on avaldanud selleks soovi, sisestades OÜ Beauty Pro kodulehel e-posti aadressi ja liitunud otseposti saajatega. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, saates vastava sisulise teate OÜ Beauty Pro e-posti aadressile info@beautypro.ee või järgides uudiskirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

OÜ Beauty ja Ostja vahel isikuandmete töötlemisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Ostja saadab pretensioonid OÜ Beauty Pro e-posti aadressile info@beautypro.ee või helistab telefonil +372 6418. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).