• Tasuta transport alates 30 eurost
  • klienditeenindus +372641 8655 avatud E-R 9.00-17.00

OÜ Beauty Pro, registrikood 10639536, ostu- ja müügitingimused (edaspidi nimetatud tingimused)
kehtivad kõigi isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes OÜ Beauty Pro e-poe (edaspidi e-pood)
vahendusel ostavad kaupu või tellivad teenuseid.
OÜ Beauty Pro`l on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud
muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.beautypro.ee ja need jõustuvad
avaldamise hetkest.
Kõik OÜ Beauty Pro e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmed
on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja
isikuandmeid (ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress,
e-posti aadress jne) ning edastada Ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba
kättetoimetamiseks. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide
turvalisuse, OÜ Beauty Pro`l ei ole neile ligipääsu.
OÜ Beauty Pro`l on õigus kasutada Ostja e-posti aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu
informatsiooni edastamiseks, kui Ostja on avaldanud selleks soovi, sisestades OÜ Beauty Pro kodulehel
e-posti aadressi ja liitunud otseposti saajatega.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, saates vastava
sisulise teate OÜ Beauty Pro e-posti aadressile info@beautypro.ee või järgides uudiskirjas toodud
juhiseid.
Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti
Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised
õigusaktid.
E-poest tellimuse vormistamise protsess
Ostja lisab soovitud tooted ostukorvi.
Ostja vajutab tellimuse vormistamiseks avanenud ostukorvi aknas nupule «Vormista ost» või ostukorvi
sisu kuvamiseks nupule «Mine ostukorvi».
Ostja kontrollib üle ostukorvi lisatud tooted ja kogused. Kui ostukorvi sisu õigsuses on veendutud,
vajutab Ostja nupule «Vormista ost».
E-poes kasutajaks registreerumine ei ole kohustuslik, e-poe tellimusi saab esitada nii registreerunult kui
ka registreerumata. Registreerunult ja sisse logituna e-poe tellimuste esitamine võib anda vastavalt
kampaaniatele soodustusi ja/või ärikliendi puhul kokkuleppehinnad.
Ostja täidab kontaktandmete ja/või tarneandmete veerud tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni
täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja tellitud kauba kiire ning tõrgeteta kättetoimetamine ja hilisem
pretensioonide lahendamine.
Ostja teeb valiku kauba kättetoimetamise viisi osas. OÜ Beauty Pro pakub kauba kättetoimetamiseks
järgnevaid variante:
- Ostja tellib kauba Itella SmartPOSTI pakiautomaati;
- Ostja tellib kauba Omniva pakiautomaati või postkontorisse;
- Ostja tellib kauba DPD Pickup punkti;
- Ostjale toimetatakse kaup soovitud aadressile kulleriga;

- Ostja tuleb kaubale ise järele esindustesse Tallinnas, Pärnus või Jõhvis.
Täpsemalt transpordi valikute ja hinnastamise kohta saab lugeda siit:
https://www.beautypro.ee/transporditingimused.
Ostja valib kauba eest tasumise viisi. OÜ Beauty Pro pakub kauba eest tasumiseks järgnevaid variante:
- otse läbi internetipanga linkide (Swedbank, SEB, Nordea ning Mastercard ja Visa krediitkaardid);
- tasumine arvega, mis jaguneb tasumiseks ettemaksuga 3 päeva jooksul või tasumiseks lepingulistele
ettevõtetele arve alusel, vastavalt määratud maksetähtajale.
E-poes Ostja poolt ettemaksuga tasutud tellimusi käsitletakse alates laekumise hetkest tööpäevadel 09:00-
17:00. Sõltuvalt töömahust võidakse pärast kella 15:00 kinnitatud tellimusi käsitleda järgneval tööpäeval.
Kehtib ka «Tulen ise järele» tarnevaliku puhul.
E-poes lepingulise ettevõtte Ostja poolt kinnitatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel 09:00-17:00.
Sõltuvalt töömahust võidakse pärast kella 15:00 kinnitatud tellimusi käsitleda järgneval tööpäeval. Kehtib
ka «Tulen ise järele» tarnevaliku puhul.
Ostja täidab kampaaniakoodi olemasolul ja kampaaniaperioodil lahtri «Kampaaniakood»
kampaaniakoodiga. Ostja vajutab vastavalt kampaaniale soodustuse saamiseks nupule «Kinnita».
Ostja täidab vajadusel lahtri «Lisainfo» lisainformatsiooniga.

Ostja teeb peale e-poe tingimustega tutvumist ja nõustumist linnukese kasti «Olen tutvunud ja nõustun e-
poe tingimustega».

Ostja vajutab tellimuse esitamiseks nupule «Esita tellimus».
Müügilepingust taganemine, kauba tagastamine ja pretensioonide esitamise kord
OÜ Beauty Pro`l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta
teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:
- kaup on laost otsa lõppenud;
- kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.
Kui OÜ Beauty Pro`l ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse
vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud
ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.
OÜ Beauty Pro vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis
olid olemas juba kauba üleandmise hetkel ning, mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba
üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul kauba üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus
oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on OÜ Beauty Pro kohustus.
Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda OÜ Beauty Pro`lt kauba
asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada
nõuetele mittevastav kaup OÜ Beauty Pro kulul. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud
Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.
OÜ Beauty Pro ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:
- pärast kauba üleandmist Ostjale;
- otstarbele mittevastava kasutamise ja/või hooldamise tõttu;
- loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral;
- Ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;
- volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondist.
Tarbijale müügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote

tagastamisele võlaõigusseaduse vastavad sätted. Muuhulgas on Ostjal õigus 14 päeva jooksul kaubaga
tutvuda ja 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest müügilepingust taganeda.
Ostja esitab kauba tagastamiseks kauba ostmisest taganemise avalduse vabas vormis. Ostja saadab
taganemise avalduse OÜ Beauty Pro e-posti aadressile info@beautypro.ee hiljemalt 14 päeva jooksul
kauba kättesaamisest. E-mail peab sisaldama infot tagastatava kauba, tellimusnumbri ja arveldusarve
kohta, kuhu tuleb raha tagasi kanda.
Puuduse ilmnemisel saadab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul pretensioonid OÜ Beauty Pro e-posti
aadressile info@beautypro.ee või helistab telefonil +372 6418 655.
Tagastatav kaup peab olema komplektne, (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja ei tohi
olla vigastatud või kasutatud. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus ostetud tootele on lisatud veel
mõni toode, peab Ostja tagastama kõik tooted (ehk kogu saadud komplekti).
Müügilepingust taganemise korral on õigus tagastatava kauba transpordikulu jätta Ostja kanda ning see
tagastavast summast maha arvutada. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohale toimetamise
kulu) tagastatakse Ostja arvelduskontole hiljemalt 14 päeva jooksul lepingu taganemise teate saamisest,
eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud OÜ Beauty Pro`sse.
Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos tagastamise
transpordi maksumusega Ostja poolt edastatud pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest
taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud OÜ Beauty Pro`sse.
Kui pärast kauba tagastamist on OÜ Beauty Pro poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena
selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal
hüvitada asja väärtuse vähenemine. OÜ Beauty Pro võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul
alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.
Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus
kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud
jagatakse pooleks Ostja ja OÜ Beauty Pro vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt
põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt
põhjendamatuks.
Juhul, kui kaubale on täiendavalt antud müüja- või tootjapoolne garantii, sätestatakse vastavad tingimused
kirjalikult e-poes toote juures ja need kuuluvad kohaldamisele vastavalt tingimustele.
OÜ Beauty Pro vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis 15 päeva jooksul.
Vastutus
OÜ Beauty Pro vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab OÜ Beauty Pro ees teisele poolele käesolevate
tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja
ulatuses.
OÜ Beauty Pro ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul,
kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Beauty Pro ei saanud
mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist
(force majeure) ei saanud ette näha.
OÜ Beauty Pro ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste
teel. Ostja saadab pretensioonid OÜ Beauty Pro e-posti aadressile info@beautypro.ee või helistab
telefonil +372 6418 655. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks
Tarbijavaidluste komisjoni poole. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta. Menetlustingimustega saab
lähemalt tutvuda ning avaldust esitada siin: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon